Wyszukaj lekarza

UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – RPLD.09.02.02-10-B014/18

UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

RPLD.09.02.02-10-B014/18

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt "UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego."

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych dla 36 osób niesamodzielnych, zamieszkałych na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, a także pomoc ich opiekunom faktycznym w przygotowaniu do pełnienia tej roli. W ramach projektu bardzo duży nacisk zostanie położony na indywidualizację wsparcia, tak żeby jego zakres w jak największym stopniu był dostosowany do potrzeb poszczególnych osób.
Nr projektu: RPLD.09.02.02-10-B014/18. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 1.676.298,48 PLN

Podpis do projektu UE

DŁUGOTERMINOWA OPIEKA PO UDARZE MÓZGU

Zapraszamy pacjentów, u których w ciągu ostatnich 36 miesięcy doszło do udaru mózgu do udziału w programie kompleksowej opieki długoterminowej

W ramach opieki pacjent będzie miał zapewnione przez 19 miesięcy:

  1.  Wsparcie i opiekę interdyscyplinarnego zespołu (zgodnie z opracowanym harmonogramem):
    pielęgniarka  fizjoterapeuta opiekun medyczny  lekarze specjaliści: neurolog, geriatra, lekarz rehabilitacji medycznej  logopeda  dietetyk  psycholog
  2. Materiały i środki pielęgnacyjne w zakresie zgodnym z projektem.
  3. Sprzęt z zakresu teleopieki, który w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma zapewnić otrzymanie szybkiej pomocy.
  4. Dwukrotny pobyt rehabilitacyjny w oddziale dziennym rehabilitacji.
  5. Szkolenia dla opiekuna faktycznego: osoba wskazana przez pacjenta z jego otoczenia, szkolenia z zakresu opieki nad pacjentem oraz przygotowania domu chorego do nowych potrzeb i możliwości.

Kryteria udziału w projekcie:

ocena lekarska stanu zdrowia  niesamodzielność - wynik wg. skali Barthel (wyłącznie poniżej 60 punktów),
wiek  wskazanie opiekuna  zamieszkanie na obszarze województwa łódzkiego,
niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŁ2014-20
Podczas rekrutacji zapewniamy indywidualne podejście do każdego pacjenta
- również w miejscu przebywania pacjenta

Uwaga:
Okres realizacji projektu: 1 września 2018 r. - 31 marca 2020 r.

Zgłoszenie osoby niesamodzielnej do projektu nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
O udziale decyduje postępowanie kwalifikacyjne wg kryteriów określonych w regulaminie.

Kontakt:

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny w Łodzi 90-302, ul. Wigury 19,

telefon: 42 254 96 00, e-mail: udaremniamywykluczenie@swietarodzina.com.pl, www: swietarodzina.com.pl


Ogłoszenia dotyczące projektu "UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"

01/03/2019/PD - Fizjoterapeuta

02/03/2019/PD - Psycholog

01/02/2019/PD - Pielęgniarka

01/01/2019/PD - Fizjoterapeuta

02/12/2018/PD - Szkolenia

03/12/2018/PD - Transport

04/12/2018/PD - Catering

01/12/2018/PD - Logopeda

01/11/2018/PD - Fizjoterapeuta

01/10/2018/PD - Teleopieka

02/10/2018/PD - Pielęgniarka

03/10/2018/PD - Fizjoterapeuta

04/10/2018/PD - Opiekun medyczny

01/09/2018/PD - Lekarz geriatra

03/09/2018/PD - Lekarz rehabilitacji

04/09/2018/PD - Lekarz neurolog

05/09/2018/PD - Logopeda

07/09/2018/PD - Psycholog

08/09/2018/PD - Dietetyk

Formularz kontaktowy: