Wyszukaj lekarza

Przywracamy godność człowieka – RPDL.09.02.02-10-0019/16

Przywracamy godność człowieka - wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

RPDL.09.02.02-10-0019/16

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt "Przywracamy godność człowieka - wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego."

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych dla 30 osób niesamodzielnych zamieszkałych na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, a także pomoc ich opiekunom faktycznym w przygotowaniu do pełnienia tej roli. W ramach projektu bardzo duży nacisk zostanie położony na indywidualizację wsparcia, tak żeby jego zakres w jak największym stopniu był dostosowany do potrzeb poszczególnych osób.

Dofinansowanie projektu z UE: 1.542.065,05 PLN


Ogłoszenia dotyczące projektu "Przywracamy Godność Człowieka"

Nr 01/07/2017

Nr 02/07/2017

Nr 03/07/2017

Nr 04/10/2017

Nr 01/11/2017

Nr 01/12/2017

Nr 01/01/2018/PA

Nr 02/01/2018/PA

Nr 01/02/2018/PA

Nr 01/04/2018/PA

Nr 02/04/2018/PA

Nr 01/07/2018/PA

Nr 01/11/2018/PA

Nr 01/12/2018/PA - Rehabilitant

Nr 01/01/2019/PA - Terapeuta zajęciowy

 Harmonogram pracy personelu

Formularz kontaktowy: