Wyszukaj lekarza

Informacje prawne

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny z siedzibą pod adresem 90-302 Łódź, ul. Stanisława Wigury 19.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta.

! Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.

Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

! W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, gdzie ma najbliżej. 

Jeśli konieczna jest wizyta domowa lekarza lub pielęgniarki można ją umówić telefonicznie pod podanymi numerami telefonów (należy jednak pamiętać, że o wizytę domową lekarza lub pielęgniarki można poprosić tylko w poradni znajdującej się na obszarze, w którym przebywamy).

Pytania związane z nocną i świąteczną opieką zdrowotną prosimy kierować pod nr. telefonów codziennie w godz. 8.00-20.00 :

801 002 275 - dla telefonów stacjonarnych
 42 299 92 75  - dla telefonów komórkowych i z zagranicy

Lista placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1.10.2017 r.

L.P.Nazwa świadczeniodawcyAdresTelefon
1Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr W. BiegańskiegoŁódź, ul. Z. Studzińskiego 61(42) 657 41 25
510 935 692
2Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera w ŁodziŁódź, ul. Przyrodnicza 7/9(42) 655 01 70
3Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ŁodziŁódź, ul. Pabianicka 62(42) 689 50 05
4Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w ŁodziŁódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61(42) 687 50 54
5Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w ŁodziŁódź, ul. Wileńska 37(42) 680 47 81
6Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera w ŁodziŁódź, ul. Rewolucji 1905 r. 54(42) 633 36 42
7Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera w ŁodziŁódź, ul. Milionowa 14(42) 672 19 18

Źródło: NFZ Łódź

Prawa pacjenta - 1 Prawa pacjenta - 2 Prawa pacjenta - 3 Prawa pacjenta - 4 Prawa pacjenta - 5 Prawa pacjenta - 6 Prawa pacjenta - 7 Prawa pacjenta - 8

 Logo Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, iż: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) niniejszym informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 19, 90-302, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000291548, posiadającej NIP: 7251958081, REGON: 100428433 (dalej jako „ADO”), reprezentowana przez Prezesa Zarządu dr. n. med. Roberta Mordakę.
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru i serii dokumentu, daty urodzenia, nr PESEL, danych teleadresowych, podstawy ubezpieczenia oraz danych dotyczących stanu zdrowia zostały pozyskane od Pani/Pana.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pańskich danych osobowych przez ADO są: art. 9 ust. 2 lit h) RODO, który wymienia cele zdrowotne przetwarzania oraz przepisy polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostające w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania, m.in.: ustawa o służbie medycyny pracy; ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym; ustawa o publicznej służbie krwi; ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów; ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; ustawa o leczeniu niepłodności; ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Dane osobowe Pacjenta mogą być także przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit a) RODO.
 6. Pani/Pańskie dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Pani/Pańskie dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji.
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy, współpracownicy oraz kontrahenci ADO oraz inne podmioty, którym dane osobowe będą przekazane na podstawie Pani/Pana polecenia.
 9. Może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przetwarzanych przez ADO.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 11. Z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Bez podania przyczyny jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 12. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pańskich danych osobowych narusza przepisy.
 14. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenia takie należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ADO – kontakt mailowy: iodo@swietarodzina.com.pl
 15. Pani/Pańskie dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 16. W lokalu ADO funkcjonuje monitoring wizyjny w postaci kamer użytkowych.
 17. Monitoringiem objęte są korytarze na parterze, na pierwszym i drugim piętrze oraz parking przez nieruchomością.
 18. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach: zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynku; odtworzenia przebiegu wydarzeń przy ewentualnej interwencji funkcjonariuszy Policji; ustalenia wizerunku osób, które miały swój udział w zajściu wydarzenia wymagającego interwencji Policji; ochrony mienia podmiotu leczniczego przed zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak kradzieże oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ADO na szkodę.
 19. Realizacja ww. celów oparta jest na podstawie zgody uzyskanej od Pani/Pana oraz w związku z prawnym obowiązkiem przetwarzania danych w usprawiedliwionym celu.
 20. Monitoring w jak najmniejszym stopniu ingeruje w Pani/Pańską prywatność.
 21. Zarejestrowany materiał jest przechowywany przed 10 dni.