Wyszukaj lekarza

O nas

Nasze Centrum Medyczne to nowoczesne, oddane pacjentowi miejsce, którego nadrzędnym celem jest dbanie o zdrowie pacjenta w wymiarze leczenia, ale także profilaktyki zdrowotnej. Naszym zdaniem, dopiero połączenie wysiłków na tych dwóch płaszczyznach jest w stanie zagwarantować pacjentowi najwyższy poziom opieki zdrowotnej, wyrażający się skutecznością leczenia ale także zapobieganiem chorobom. Takie holistyczne podejście to nasz standard pracy.

Zdjęcie przedstawiające Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny dzisiaj - foto 1

Nasze Centrum Medyczne to miejsce dla całej rodziny. W jednym miejscu funkcjonuje poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych, kilkanaście poradni specjalistycznych oraz rozbudowane zaplecze diagnostyczne. Nasi pacjenci mogą korzystać z usług pracowni rentgenowskiej, ultrasonograficznej, badań czynnościowych układu krążenia, endoskopii przewodu pokarmowego czy zakładu rehabilitacji leczniczej. Rozwijamy nowe działy, których znaczenie dla zachowania zdrowia jest coraz bardziej doceniane – przykładem może być nasza Klinika Zdrowego Żywienia.

Zdjęcie przedstawiające Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny dzisiaj - foto 2

Stawiając na profilaktykę, powołaliśmy nowy zespół specjalistów, których zadaniem jest przygotowanie szeroko zakrojonych programów prozdrowotnych, obejmujących pacjentów na różnych etapach życia. Chcemy wyprzedzać choroby i ustrzec przed nimi naszych pacjentów.

Zdjęcie przedstawiające Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny dzisiaj - foto 3

Zapewniamy naszym pacjentom łatwą dostępność do lekarzy specjalistów, rozbudowaną bazę diagnostyczną, możliwość wcześniejszej rezerwacji i planowania wizyt oraz dogodny dojazd w centrum miasta. Usługi świadczymy zarówno ramach kontraktu z NFZ, towarzystwami ubezpieczeniowymi jak i komercyjnie.

Zdjęcie przedstawiające Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny dzisiaj - foto 4

Na uwagę zasługuje również nasza oferta Medycyny Pracy, skierowana do pracodawców dbających o podnoszenie poziomu zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników. Za działalność w tym zakresie otrzymaliśmy wiele wyróżnień, w tym w 2015 roku Medal Europejski przyznawany przez Zarząd BCC w Polsce.

Zdjęcie przedstawiające Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny dzisiaj - foto 5

CM jest również licencjonowanym ośrodkiem Badań Klinicznych, które nasz zespół prowadzi w kilkunastu specjalnościach. Dysponujemy zarówno znakomicie wyszkoloną w zakresie badań kadrą, jak i zapleczem spełniającym wymagane protokołami standardy. Ten obszar naszej działalności także został dostrzeżony i nagrodzony.

Zdjęcie przedstawiające Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny dzisiaj - foto 6

Szanując historię i osiągniecia naszych poprzedników, stworzyliśmy wielospecjalistyczne, nowoczesne, a przede wszystkim przyjazne pacjentom, Centrum Medyczne. Sukces tkwi w znakomitym merytorycznie, zmotywowanym i współpracującym ze sobą zespole ludzi, dla których praca jest pasją, a dobro pacjenta najważniejsze. Za tę postawę zostaliśmy już nagrodzeni m.in. certyfikatem „Przyjazna Przychodnia” wydanym przez Agencję Rozwoju Lokalnego, certyfikatem „Miejsce Przyjazne Dzieciom” przyznanego przez czytelników Gazety Wyborczej, czy też nominacją w konkursie „Firma Dobrze Widziana” na najlepszy wizerunek w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie łódzkim. W 2011 roku otrzymaliśmy Medal Europejski za diagnostykę i terapię endoskopową przewodu pokarmowego a w 2015 za działalność w obszarze Medycyny Pracy i Badań Klinicznych. Naszą ambicją jest, by wszelkie nasze usługi medyczne reprezentowały światowy poziom i służyły w najwyższym stopniu pacjentom.

Zdjęcie przedstawiające Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny dzisiaj - foto 7

dr n. med. Robert Mordaka
Prezes Zarządu CM Szpital Świętej Rodziny

Budynek Szpitala św. Rodziny w Łodzi zajmuje ważne miejsce w historii szpitalnictwa w okresie II Rzeczypospolitej i powojennych lat Polski.

Historyczne zdjęcie przedstawiające Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny kiedyś - foto 1

Oddany do użytku w marcu 1913 był pierwotnie przeznaczony na szkołę dla pielęgniarek i położnych. Ostatecznie powstała w nim prywatna lecznica chirurgiczno-położnicza dla zamożnych kobiet, która przyjęła nazwę „Klinika Unitas”.

Historyczne zdjęcie przedstawiające Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny kiedyś - foto 2

Szpital dysponował nowoczesną na owe czasy aparaturą rentgenowską, dwiema salami operacyjnymi, własną sterylizatornią oraz salami do rehabilitacji. W czasie okupacji szpital został zarekwirowany i prowadzony przez Niemców.

Historyczne zdjęcie przedstawiające Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny kiedyś - foto 3

Od 1934 roku właścicielem budynku zostało Zgromadzenie Sióstr św. Rodziny z Bordeaux – zgromadzenie zakonne pochodzące z Francji, które podjęło się prowadzenia pierwszego w Łodzi i w Polsce szpitala katolickiego. W szpitalu znajdowały się dwa oddziały: chirurgiczny i wewnętrzny. Powojenna działalność szpitala wiąże się głównie z utworzeniem I Kliniki Chirurgii. W maju 1945 roku Szpital św. Rodziny zawarł umowę z Uniwersytetem Łódzkim i stał się jego kliniczną bazą dydaktyczną.

W latach 1961- 2001 szpital nosił nazwę Szpitala im. dr Ludwika Pasteura.

Obecnie na terenie Centrum Medycznego Szpital św. Rodziny funkcjonuje poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych,  kilkanaście poradni specjalistycznych. Zapewniamy naszym pacjentom łatwy dostęp do lekarzy specjalistów bez skierowania. Ułatwiamy planowanie opieki dzięki możliwości wcześniejszej rezerwacji.

Zdjęcie przedstawiające pracę lekarzy w Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny - foto 1

W Centrum Medycznym Szpital Św. Rodziny zatrudniamy lekarzy o najwyższym stopniu kompetencji merytorycznych i pozamerytorycznych. Ich doświadczenie i wiedzę w 90% przypadków potwierdza  II stopień specjalizacji. Dbamy o to, aby każdy lekarz postępował zgodnie z przygotowanym zestawem standardów medycznych oraz profesjonalnej obsługi pacjenta.

Zdjęcie przedstawiające pracę lekarzy w Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny - foto 2

Jednym z naszych podstawowych celów jest zaproponowanie naszym pacjentom pełnej opieki pod „jednym dachem”. Konsekwentnie realizujemy założony plan rozbudowy Centrum. Docelowo na czterech kondygnacjach i ponad 3000 m2 zaprojektujemy, jedno z niewielu w Polsce, stworzone bez kompromisów, wieloprofilowe Centrum Medyczne.

Zdjęcie przedstawiające pracę lekarzy w Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny - foto 3